Laboratórne cvičenie - Pôdne typy

/album/laboratorne-cvicenie-podne-typy/a20160407-083628-jpg1/
/album/laboratorne-cvicenie-podne-typy/a20160407-083630-jpg/
/album/laboratorne-cvicenie-podne-typy/a20160407-083633-jpg/
/album/laboratorne-cvicenie-podne-typy/a20160407-083637-jpg/
/album/laboratorne-cvicenie-podne-typy/a20160407-083652-jpg/
/album/laboratorne-cvicenie-podne-typy/a20160407-083655-jpg/
/album/laboratorne-cvicenie-podne-typy/a20160407-083659-jpg/

Fotogalérie

Interaktívne prírodovedné centrum FUTURA

Vďaka tomu, že sa naše triedy I.A, sexta A zapojili do projektu Zväzu maďarských pedagógov na Slovensku s finančnou podporou Geoden Richter Slovakia s.r.o sme sa mohli dňa 25.6.2013 zúčastniť návštevy interaktívneho prírodovedného centra Futura v Mosonmagyaróvári v Maďarsku. S miernym meškaním sme dorazili do malého maďarského mestečka a myslím, že mnohí ostali zaskočení zovňajškom budovy , keďže to bola prerobená sýpka . Ale vo vnútri to bol svet plný vynálezov a zábavy.

Paríž - Londýn 2013

1. až 6.júna 2013 sa skupina 54 žiakov našej školy zúčastnila zájazdu do dvoch atraktívnych európskych veľkomiest Paríža a Londýna. Počas týchto dní sme navštívili mnoho pamiatok a múzeí od francúzskeho Louvru, Eiffelovky či Notre Dame, až po londýnsky Big Ben, Tower Bridge a Múzeum Madame Tussaud. Zažili sme noblesný nádych Paríža a typický zhon Londýna. Všetko sme si nesmierne užili a tešíme sa, kedy opäť vyrazíme na cesty.

Radarový prieskum planét

Dňa 15. mája 2013 mal prednášku Dr. h. c. prof. Ing. Ladislav Emanuel Roth, MSc., významný svetový vedec, odborník na radarové systémy, ktorý sa vo veľkej miere podieľal na planetárnom výskume našej Slnečnej sústavy ako vedúci JET Propulsion Laboratory (JPL) NASA s názvom „Radarový prieskum planét“. V roku 2005 mu bola udelená Medzinárodná cena SAV.

Experimenty na LHC v Cerne a pôvod hmoty

Dňa 7. mája 2013 sa vybraní žiaci našej školy zúčastnili prednášky popredného svetového fyzika prof. RNDr. Karela Šafaříka. Prednáška sa konala na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Prof. RNDr. Karel Šafařík je vedúci fyzikálneho úseku projektu ALICE na veľkom urýchľovači častíc (LHC) v stredisku CERN. Porozprával o svojej práci na najdrahšom vedeckom projekte v histórii ľudstva, ktorý sa okrem iného zaoberá aj skúmaním takzvanej božskej častice či bádaním o počiatkoch vesmíru po veľkom tresku.

  

Beseda o Venezuele 2012

20. 6. 2012 – prišla nám do školy porozprávať o svojej ceste do Južnej Ameriky k najvyššiemu vodopádu sveta Santo Angelo MUDr. Knoteková. Na besede o expedícii do Venezuely sa zúčastnili žiaci druhého ročníka a niektorí seminaristi z GEO.

Praha 2012

V dňoch 22. - 25. septembra 2012 sa uskutočnila historicko-geografická exkurzia do Prahy.

SHMU Bratislava

Dňa 11. apríla 2012 sa uskutočnila exkurzia do SHMU v Bratislave a k stavbe nového cyklomostu cez rieku Morava do Rakúska.

Solar system

Projekt žiakov sexta A z planetárnej geografie pod vedením p.prof. Trnku.

Otvorená hodina geografie s Kulym

Dňa 30. 9. 2010 sa na škole uskutočnila otvorená hodina geografie, na ktorej pán profesor Trnka prezentoval využívanie interaktívnej tabule a online aplikácií vo vyučovaní. Na hodine sa aktívne zúčastnil aj člen skupiny Desmod Kuly. Prišiel sa pozrieť a porovnať vyučovanie za jeho čias a v súčasnosti. Akcia prebehla pod záštitou Slovak Telekom.

Terciáni na terénnom výskume z geografie

27 žiakov III. OA s vyučujúcimi: prof. Svoradovou a prof. Havelom, v dňoch 4. a 5. 10. 2010 absolvovalo geografiu v praxi v rekreačnej oblasti Duchonka. Pozvanie sme dostali z Katedry geografie a regionálneho rozvoja UKF v Nitre. 

Taliansko 2010

Naši žiaci sa pod vedením Mgr. Svoradovej-Lacinovej a Mgr. Kováčikovej v dňoch 24.-29.6.2010 zúčastnili študijno-poznávacieho výletu v Taliansku.

 

Vyhľadávanie

Piaristické gymnázium sv. J.Kalazanského Nitra © 2013