Geografická olympiáda

logo1%20fareb-
Geografická olympiáda (GO) je určená žiakom základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl so záujmom o geografiu a iné geografii príbuzné vedné odbory. Člení sa na 9 kategórií a organizuje sa v 4 kolách – školskom, obvodnom, krajskom a celoštátnom. Najlepší súťažiaci zo stredných škôl sa zúčastňujú Medzinárodnej geografickej olympiády (IGEO) a žiaci zo základných škôl National Geographic World Championship (NGWC). 

 stránka geografickej olympiády 

archív úloh a autorských riešení 

Témy GO 2012/2013

súťaže:
    Čo vieš o hviezdach?
    Astronomický korešpondenčný seminár
    Astronomická olympiáda

Aktuálne informácie o astronomických súťažiach najdeš TU!

 

Vyhľadávanie

Piaristické gymnázium sv. J.Kalazanského Nitra © 2013