SOČ 2011

5. miesto

celoštátne kolo SOČ v Piešťanoch 2012

2.miesto krajské kolo SOČ

Odbor: 04– geovedy (geografia, geológia, geodézia)
Richard Sládeček a Anton kocour: Geografické aspekty dochádzky žiakov 3.ročníka gymnázia 
školiteľ: PaedDr. Milan Trnka

CENA Slovak Telecom 2009

1. miesto Mgr. Mariana Svoradová Lacinová, Piaristické gymnázium sv. J. Kalazanského, Nitra
Práca: IKT a IKM vo vyučovaní a v mimoškolských aktivitách v predmete geografia

SOČ 2007

2. miesto

celoštátne kolo SOČ v Nových Zámkoch 2.5. - 5.5. 2007

2.miesto Krajské kolo SOČ Nitra

Odbor: 04– geovedy (geografia, geológia, geodézia)
Lukáš Sopúch, Andrej Králik, Tomáš Šabík: Diaľkový prieskum Zeme - geokódovanie adresných bodov a návrh cyklotrasy na Zobore
školiteľ: PaedDr. Milan Trnka

Cena Slovak Telecom 2007

1. miesto PaedDr. Trnka Milan; Piaristické gymnázium, Nitra
Práca: Využitie IKT vo vyučovaní geografie a pri práci triedneho učiteľa

Vyhľadávanie

Piaristické gymnázium sv. J.Kalazanského Nitra © 2013