Zaujímavá fotka:

Laboratórne cvičenie na hodine geografie, kde žiaci skúmali niektoré vlastnosti prinesených vzoriek pôd ako napríklad štruktúra, pôdna reakcia, prítomnosť dusitanov v pôde a priepustnosť.  

(foto: Milan Trnka, apríl 2016)

Vyhľadávanie

Piaristické gymnázium sv. J.Kalazanského Nitra © 2013